top of page
  • Writer's pictureIndo Naturals

Til alle kvinner - i dag er det din dag!

Gratulere med den internasjonale kvinnedagen 8.mars!

Indo Naturals jobber for en rettferdig verden - ikke bare "rettferdigere", men rettferdig. Gjennom historien har det blitt bevist gang på gang at kvinners posisjon i våre samfunn er en integrert del av stabilitet, fremgang, langsiktig utvikling av nasjoner og en rettferdig verden generelt. Det er derfor kvinners empowerment (myndiggjøring/selvstendiggjøring) er ytterst viktighet for Indo Naturals.


På kvinnedagen vil vi snakke om 4 måter likestilling og kvinners myndiggjøring kan endre verden:


Gi kontroll

Forskning indikerer en signifikant sammenheng mellom likestilling og nivået på økonomisk og sosial utvikling i et land. Å investere i kvinner og styrke kvinner vil løfte hele familier, lokalsamfunnet og land ut av fattigdom og forsterke økonomisk vekst. Forskning tyder på at kvinner med mer kontroll over ressurser vil bruke mer penger på grunnleggende behov og utdanning og dermed bryte fattigdomsirkelen for fremtidige generasjoner.


“Når kvinner får makt og kan kreve sine rettigheter og tilgang til land, lederskap, muligheter og valg, vokser økonomier, matsikkerheten forbedres og utsiktene forbedres for nåværende og fremtidige generasjoner."


– Michelle Bachelet,

Under-Secretary-General and Executive Director of UN Women


En plass ved bordet

Mangfold i styrer fører til at flere og ulike perspektiver diskuteres og dermed kan det bli bedre beslutningstaking på kort og lang sikt. Saker knyttet til miljø, helse og langsiktig utvikling av et samfunn vil sannsynligvis få et høyere fokus. Kvinner i styrer og lederskap spiller en stor rolle i å gjøre virksomheter mere varierte, allsidige og mangfoldige.


La kvinner lede

Historisk sett har makten vært ulikt fordelt mellom kjønnene. Men når det er flere kvinner i lederstillinger, praktiseres politikk som kommer minoriteter, kvinner, barn og familier generelt til gode, og de har en tendens til å snakke mer for fellesskapets interesser og mer for lokalsamfunnene. Når kvinner får plass i de ellers manndominerte områdene kan underverker skje. Forskning viser at kvinner ved makten til og med resulterer i mindre krig og konflikt.


Normalisering av likestilling

Sist, men ikke minst, har likestilling mange fordeler for bærekraftig utvikling. Grunnen til at det bør være likestilling er rett og slett at halvparten av verdens befolkning fortjener og har krav på de samme rettighetene og mulighetene som den andre halvparten har. Det er det som er rett, rettferdig og riktig og det vi må jobbe for!


"Vi ser likestilling springe frem overalt rundt oss, og vi ønsker å rope ut vår stolthet av å jobbe med fantastiske kvinner på landsbygda i India. Et flertall av våre produksjonssamarbeidsbedrifter drives av kvinner, og flere av dem er basert på kvinners empowerment-programmer. Arbeidet de gjør i disse lokale områdene er fantastisk, og vi gjøre så mye vi kan for å bidra til deres vekst!"


Fredrik Kondrup

Grunnlegger & Daglig leder av Indo Naturals
Comments


bottom of page