top of page
  • Writer's pictureIndo Naturals

Historien om Monas keramikk kopper

Monas keramiske kopper er designet av Mona Næss fra Nesodden i Norge. Designet er inspirert av havet og Monas kjærlighet for keramikk og styrking av ungdom.


For enkelt og tydelig å vise hvem som har designet produktet, inneholder symbolet på koppene navnet Mona, skrevet i hindi-skrift. På denne måten oppmuntrer koppene deg til å lese mer om historien bak produktet og tenke over hvor, hvordan og av hvem det er laget av. M-en er der for å vise at produktet er designet av Mona fra Norge. På denne måten bringer symbolikken frem det håndverkersamarbeidet produktet er et resultat av.

Under vil du kunne lese hele historien og effekten av produktet. Fra råvarer til ferdige produkter.

"Jeg er så fornøyd med samarbeidet jeg har med Indo Naturals / Source For Future. Deres ekspertise innen bærekraftig entreprenørskap er unik og jeg hadde aldri klart å gjennomføre dette uten deres hands-on tilstedeværelse i India sammen med håndverkerne. Med min bakgrunn som designer og med en mastergrad i keramikk var jeg godt forberedt på hele prosessen, som både er tidkrevende og krever nøyaktighet med tanke på alt fra typografi og layout på etiketter og emballasje til de taktile detaljene i selve kruset. Både emballasjen og selve koppen er nesten bedre enn jeg hadde forventet og alt i alt er jeg veldig fornøyd. Jeg ble også veldig imponert over den 100 % bærekraftige emballasjen med resirkulerte spesiallagde løsninger! Full åpenhet under produksjonen og en bærekraftsrapport på slutten av prosjektet var også veldig viktig for meg. Målet var ikke «bare å designe enda en kopp», men å lage et produkt med det overordnede målet: - bærekraftig og økovennlig hele veien.» - Mona Næss"


I Karnataka, en sørlige delstat i India, lager unge håndverkere håndverk for fremtidens - miljømessig og sosialt serviser. Ved å bruke jordleire og naturlige mineraler, former unge lokale håndverkere jord til steintøy som vil vare i hundrevis av år inn i fremtiden. De søker å endre de ulikte arbeidsfelt ved å gi arbeidsmuligheter til unge lokale håndverkere samtidig som de bruker materialer fra jorden på en ytterst respektabel måte for miljøet.


Håndverk er ryggraden i Indias landlige økonomi i tillegg til gårdsbruk, der engasjement i håndverksproduksjon gjør at de kan tjene til sitt levebrød. I India er det ofte de marginaliserte menneskene som utfører fysisk arbeid og håndverk. Å få funksjonærjobber gjennom teoretisk skolegang er et fokus for de fleste, og av mange, sett på som den eneste måten å komme seg ut av lavinntektsgruppene, tjene respekt og skaffe seg et levebrød på. En måte å endre dette på er å tilby ungdommen, som ikke har en preferanse til den teoretiske lærde veien, å skaffe seg et levebrød ved å lage økovennlige produkter. Ved å gi dem muligheter får de samtidig anledning til å vokse gjennom rettferdige jobbmuligheter innen håndverksarbeid, spesielt innen steintøykeramikk. Slik åpner de muligheter for håndverkere til å få en rettferdig lønn og vokse seg ut av fattigdom.


Rå varar

Jord omdannet til leire og naturlige mineraler fra India er de to hovedkomponentene i keramiske produkter av steintøy. De unge håndverkerne er sterkt fokusert på å kun bruke naturlige, trygge og økovennlige råvarer. Kun giftfri leire og glasurer brukes. Fri for bly, tinn, boraks og kadmiu, og for å være helt sikker, er alle produkter beregnet på å være i kontakt med mat. Produktet er profesjonelt testet av våre testpartnere for å kunne brukes ifbm mat.


Produksjon

Leiren og glasuren blandes av håndverkerne ved anlegget som er satt opp med hensyn til arbeidernes sikkerhet og lavt energibruk.

Først formes leiren for hånd og trilles til ønsket form, det være seg en skål, tallerken etc. Deretter varmes produktet opp til høy temperatur i den elektriske ovnen. En moderne elektrisk ovn brukes for å bevare varmen bedre (redusere energi) og redusere strømbrudd. Først brennes keramikken ved 900 grader Celsius, deretter glaseres den, og til slutt brennes den på 1240 grader. Resultatet blir steintøy – keramikk som er vanntett, matsikkert og som kan vare i århundrer.


Møt Krishan


Krishan er 23 år (2021) og bor i nærområdet til keramikkproduksjon. Han gjennomgikk et opplæringsprogram støttet av keramikkmesteren og ble senere ansatt. Nå jobber han fulltid og har vært der i 2,5 år og han tilegner seg stadig nye ferdigheter.


MILJØPÅVIRKNING

Produktene er laget av jord og naturlige materialer, som krever lite energi å utvinne og har minimal påvirkning på miljøet. Takket være bruken av en moderne elektrisk ovn brukes det relativt sett mindre energi, og strømbrudd minimeres og skaper en mer energieffektiv keramisk brenningsprosess. Allikevel krever det betydelig energibruk, men til gjengjeld kan steintøyet vare i århundrer og er fritt for giftstoffer som påvirker miljøet og helsen vår. Siden steintøy er jord og mineraler omdannet til stein, kan det trygt resirkuleres til sand.


FNs bærekraftsmål

Ved å bruke naturlige materialer til å lage steintøy og produksjonsprosessen som krever ekstremt mye mindre mengder energi, bidrar dette prosjektet til mål 12; "sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsstandar"
SOSIAL PÅVIRKNING

Arbeidet som gjøres her av disse to unge håndverkerne legger vekt på å ansette og styrke lokale håndverkere ved å fokusere på å skape jobbmuligheter. Ungdommene er spesielt styrket ved å tilby et annet arbeidsområde enn teoretisk skolegang, noe som bidrar til å skape mer likeverdig arbeidsmuligheter for alle, uavhengig av karriereveien.


FNs bærekraftsmål

Ved å bidra til å skaffe levebrød til lokale håndverkere og øke deres jobbmuligheter, bidrar dette prosjektet til mål 8.5; "oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert for unge mennesker og personer med nedsatt funksjonsevne, og lik lønn for arbeid av lik verdi"


Ved å bidra til å skape et bredere vindu med jobbmuligheter for ungdom, også utenfor den teoretiske skoleveien, bidrar dette prosjektet til mål 8.6; "betraktelig redusere andelen ungdom som ikke er i arbeid, utdanning eller opplæring"


Levegrunnlaget påvirket: 7 unge håndverkereSØK KERAMISKE PRODUKETER PÅ "SOURCE FOR FUTURE"

Naturlig og jordvennlig leire og glasurer | Svært holdbar | Restaurant matsikker (høytemperaturbrenning) | Ikke-giftig (ingen bly, kaladium eller andre tungmetaller) | Estetisk naturlig utseende | Håndlaget i India av unge håndverkere


Comments


bottom of page